Giai đoạn 1 sân bay Long Thành tăng thêm 645ha

Diện tích giai đoạn 1 của dự án sân bay quốc tế Long Thành sẽ được điều tỉnh tăng thêm từ 1.165ha lên khoảng 1.810ha cho phù hợp với nhu cầu hoạt động khai thác đồng bộ giai đoạn 1. Chính phủ vừa ban hàn...